logo  
         
         
 

SIA «MĪTS LV» ir noslēgusi līgumu ar SIA «Baltcom» par MĪTS LV klientu līgumu saistību nodošanu Baltcom un to, ka turpmāk visus elektronisko sakaru pakalpojumus MĪTS LV klientiem sniegs Baltcom.

Jūs tiksiet automātiski novirzīti uz Baltcom mājas lapu pēc 20 sekundēm. Lai nokļūtu tur uzreiz, spiediet pogu “Turpināt”.

 
         
         
         
         
   

OOO «MĪTS LV» заключило договор с OOO «Baltcom» о передаче Baltcom договорных обязательств клиентов MĪTS LV, и что в дальнейшем все услуги электронных коммуникаций клиентам MĪTS LV будет оказывать Baltcom.

Вы будете автоматически перенаправлены на домашнюю страницу Baltcom через 20 секунд. Чтобы сразу попасть туда, нажмите кнопку «Продолжить».